7 tips hoe je een groep van assistentiewoningen kan managen

Het managen van assistentiewoningen staat gelijk aan het managen van een groep van mensen. Het tevreden houden van een groep mensen is een uitdagende taak, omdat verschillende individuen verschillende behoeften en verwachtingen hebben. Hieronder zijn enkele tips en richtlijnen die kunnen helpen.

Als beheersinstantie zit je in het centrum van een groep van assistentiewoningen: bewoners, familie van bewoners, bewoners-eigenaars, investeerders, de syndicus, zorgverleners en de vastgoedontwikkelaar hebben allemaal bepaalde specifieke verwachtingen van je. Hoe ga je hiermee aan de slag?

1. Communicatie

Houd open en transparante communicatielijnen met de groep. Luister naar hun zorgen, ideeën en feedback. Zorg ervoor dat ze zich gehoord en begrepen voelen.

2. Betrokkenheid

Moedig actieve betrokkenheid en participatie aan. Geef mensen de mogelijkheid om bij te dragen aan besluitvormingsprocessen en geef hen verantwoordelijkheid. Een groep van assistentiewoningen is een klein dorpje waar je samen met de eigenaars en bewoners een schepencollege kan maken. Ieder met zijn specialisatie en interessegebied.

3. Erkenning en waardering

Toon oprechte erkenning en waardering voor de inspanningen en prestaties van individuen en de groep als geheel. Dit kan in de vorm van complimenten, beloningen of andere vormen van erkenning. In iedere groep zijn er bewoner of eigenaars die meer doen dan anderen. Geef hen af een toe een schouderklopje en luister naar hun verhalen en bezorgdheden. Tracht er ook samen met hen iets aan te doen.

4. Conflictbeheer

Wees bereid om conflicten aan te pakken en op te lossen wanneer ze zich voordoen. Zorg voor een respectvolle en inclusieve omgeving waarin meningsverschillen kunnen worden besproken en opgelost. Omgaan met klachten van bewoners is trouwens één van de kerntaken van een beheersinstantie. Individuele klachten zijn vaak al niet eenvoudig. Maar wanneer er effectieve spanningen zijn in de groep vraagt dit bijzonder veel inzicht, ervaring en begrip van de woonassistent en de directie.

Bemiddeling beheersinstantie assistentiewoning

5. Flexibiliteit

Streef naar flexibiliteit in het voldoen aan de behoeften van de groep. Erken dat er individuele verschillen zijn en probeer zoveel mogelijk aanpassingen te doen om te voldoen aan diverse behoeften en verwachtingen. Verlies hierin niet je eigen kernwaarden als organisatie. Je mag de groep volgen maar zorg ervoor dat je niet voorbij gaat aan je eigen normen en waarden. Check ook dat wat de groep wenst wel mogelijk is binnen het stambesluit van erkende assistentiewoningen.

6. Doelgerichtheid

Zorg ervoor dat de groep een duidelijk gemeenschappelijk doel heeft. Een gedeeld doel kan mensen motiveren en samenbrengen, wat bijdraagt aan tevredenheid en samenhang. Iedere bewonersraad (1x per kwartaal) kan gebruikt worden om te bekijken hoever het staat met de bestaande doelen. Indien nodig worden er deeldoelstellingen gemaakt om de einddoelen stap voor stap de bereiken. Een voorbeeld doelstelling kan zijn: we willen als woonproject inzetten op duurzaamheid. Omdat dit een ruime doelstelling is kunnen we dit onderbouwen met verschillende deeldoelstellingen:

  • we gaan het afval beter sorteren door te starten met een informeren van de bewoners
  • we doen een groepsaankoop voor waterbesparende douchekoppen
  • we zetten de temperatuur in de ontmoetingsruimte een graad lager
  • we zijn aandachtig dat we geen onnodig licht laten branden
  • we trachten meer de fiets te nemen voor boodschappen en uitstapjes
  • ….

7. Zorg voor welzijn

Bied ondersteuning en zorg voor het welzijn van de individuen (bewoners, familie,eigenaars) binnen de groep. Toon interesse in hun persoonlijke groei en welzijn, en probeer een positieve en ondersteunende omgeving te creëren samen met de woonassistent.

Het is belangrijk op te merken dat deze tips slechts een startpunt zijn en dat elke groep uniek is. Het kan nodig zijn om aanpassingen te doen op basis van de specifieke behoeften en dynamiek van de groep.

Ontdek de Paloma brochure!

Met Paloma Vlaanderen staan we bekend voor ons uniek woonconcept! Wij zijn erin geslaagd om betaalbaarheid te koppelen aan dienstverlening met inhoud. Een inwonend conciërgekoppel, groepsvoordelen voor eigenaars en bewoners en meer!

Wil je graag meer weten?
Download onze brochure door het onderstaande formulier in te vullen.