Paloma Hubs

Met Paloma Hubs bieden de oplossing voor AgeTech start-ups! Test je innovatie uit samen met de bewoners in onze assistentiewoningen en in een straal rondom de residenties.

Integratie, snelheid & betaalbaarheid

Paloma Hubs werd om 2 redenen in het leven geroepen: in eerste instantie om onze bewoners in contact te brengen met nieuwe technologieën. De wereld wordt steeds digitaler en alle beetjes helpen om digitaler te kunnen worden. Ook weten we uit ervaring dat onze bewoners graag mee willen denken en hun (levens)ervaringen willen delen om me te werken aan mogelijke oplossingen.

In 2e instantie willen we jonge AgeTech spelers de kans geven om op een snelle en betaalbare manier, samen met hun doelgroepen, een product/concept te ontwikkelen dat werkelijk een toegevoegde waarde heeft.

Alleen maar voordelen

Om een nieuwe technologie te lanceren naar 65 plussers dien je ook de omgeving rondom deze personen mee te hebben in het verhaal. Daar loopt het vaak fout! Hiervoor bieden we met Paloma Hubs de ideale oplossing! Wij bieden je een professioneel testkader en een woonassistent die de bewoners kan bijstaan om je technologie beter te begrijpen of beter te gebruiken. 

Welke weg kies jij?

Wanneer je als AgeTech start-up met eigen middelen alle senioren (inclusief familieleden) in Vlaanderen wenst te overtuigen van je product of concept heb je een enorm budget nodig om dit te verwezenlijken. Ook dien je minimum 5 jaar te kunnen overbruggen omdat dit de gemiddelde tijd is die je nodig hebt om de Vlaamse markt te bereiken.

Met Paloma Vlaanderen weten we uit ervaring dat AgeTech een B2B2C business is en geen B2C markt. Daarom willen we in Vlaanderen (samen met andere organisaties) op 10 verschillende locaties in Vlaanderen de accelerator zijn voor jullie innovatief idee!

#Stay connected!

Samen kan je meer! Dat is en blijft onze slogan.

Schrijf je in voor onze PAT (Paloma Accelerator Tour) en laat je idee op een veilige, snelle en doordachte manier groeien.

Ontdek nog meer van onze diensten

Paloma Conciërge

Vragen en problemen zijn er niet alleen tussen de kantooruren! Om een contnue service, hogere veiligheid en een optimaal beheer van het gebouw te garanderen kan paloma een inwonend conciërgekoppel voorzien in elke residentie.

Paloma Sea

Wonen bij Paloma is een beetje zoals wonen op hotel. En als je thuis leeft zoals op hotel, wil je natuurlijk niet inboeten aan comfort als je op vakantie gaat. Daarom is er Paloma Sea: de kustresidentie van Paloma waarbij je comfort en service één op één met je mee reizen.

Paloma Green

Als je toekomstgericht wilt zijn als organisatie, kan je onmogelijk geen aandacht besteden aan duurzaamheid. Hiervoor hebben we het Green team van Paloma opgericht.