Paloma Academy

PA (Paloma Academie) is de eerste wijsheidsschool in Vlaanderen die zich toelegt op “levenslang leren” om een zo zinvol mogelijk bestaan te leiden in iedere fase van je leven. We willen jullie niet onderwijzen maar willen onze wijsheden delen met jullie.

Een geïnspireerde community

De levensloop van vroeger was leren, werken en dan kon je genieten van je welverdiende rust. Op pensioen gaan stond gelijk aan oud (out) zijn. 

Ondertussen leven we met z’n allen langer en willen we ons na de leeftijd van 45 jaar nog volop laten inspireren en nuttig maken met alle ervaring die je in de voorbije jaren hebt opgebouwd. We gaan met andere woorden niet 1 keer in ons leven wijsheid tanken (en wijsheid delen) maar meerdere keren in verschillende levensfasen. En dit doen we niet langer alleen maar samen dankzij de Paloma Academie!

Hoe pakken we dit aan?

Paloma heeft op meerdere top locaties in Vlaanderen projecten van assistentiewoningen in uitbating. Deze locaties krijgen tal van functies voor de bewoners van deze residenties maar ook voor geïnteresseerden die in een regio rondom deze residentie wonen. Iedere residentie is een “Campus” van de Paloma Academie waar interessante lezingen door zullen gaan en inspirerende lokale en digitale opleidingen.

Motivation event

Midlife is geen crisis maar een roeping!

Midlife wil letterlijk zeggen dat je in het midden van je leven bent. Je hebt de ene helft al gehad en start aan de 2e helft. Doordat we steeds langer leven bereiken we ook steeds later deze periode waardoor het leven niet stopt op 65 jarige leeftijd maar je nog minstens 30 jaar te gaan hebt. Leuk, toch? 

Daarom hebben we Paloma Academie opgericht… daarom gaan we samen wijsheid delen, met elkaar connecteren, herscholen, langer aan het werk blijven, langer meedraaien in de maatschappij, bijleren, je informeren,… samen met anderen.

Ontdek nog meer van onze diensten

Paloma Lifestyle

Iedereen heeft zijn eigen levenstandaard opgebouwd en wil deze levenstandaard ook aanhouden bij het ouder worden. We worden met z'n allen ouder en zullen hierdoor ook langer aan het werk blijven. Dit geeft tal van nieuwe kansen en maakt ook dat het leven niet stopt wanneer je 65 jaar bent geworden.

Paloma Platform

We bieden een platform om sneller en transparanter met elkaar te communiceren tussen bewoners, familie van bewoners, eigenaars, syndicus en de woonassistent. We beseffen dat niet alle bewoners even digitaal zijn en zien het als onze taak om bewoners die interesse hebben om digitaler te worden met smartphone en/of tablet te ondersteunen met opleidingen in de residenties.

Paloma Community

Als je in een appartement gaat wonen, is het altijd fijn wanneer je een goed contact hebt met je buren. Het voordeel van Paloma is dat we bovendien bestaan uit verschillende residenties verspreid over heel Vlaanderen. In onze residenties zijn we allemaal buren!